செரன்டிப் எப்.எம் - நிகழ்ச்சி நிரல்
 • வாரநாள் நிகழ்ச்சிகள் - திங்கள் முதல் வெள்ளி
 • வார இறுதி
 • வார இறுதி ஞாயிறு
 • 5.00am - 7.00am

  பூ பூக்கும் நேரம்

  – கிறாஆத்

  – நற்சிந்தனைகள்

  – நபி மொழி

  – கஷீதா

 • 7.00am - 10.00am

  பொற்காலைப் பொழுது

  – பத்திரிகைச்செய்தி

  – தொலைபேசி அழைப்புகள்

  – கஷீதா

  – மணித்தியாலச்செய்தி

 • 10.00am - 1.00pm

  தீனுல் நிஸா

  – அழகுக்குறிப்பு

  – சமையல் குறிப்பு

  – தொலைபேசிஅழைப்புகள்

  – கஷீதா

 • 1.00pm - 3.00pm

  உலகவலம்

  – மணித்தியாலச்செய்தி

  – உலக நடப்புகள்

  – பயான் – ஒரு மணித்தியாலம்

  – கஷீதா

 • 3.00pm - 6.00pm

  சர்வதேச சொந்தங்களை தேடி

  – நகைச்சுவை

  – தொலைபேசி அழைப்புகள்

  – கஷீதா

  – மணித்தியாலச்செய்தி

  – பயான் – ஒரு மணித்தியாலம்

 • 6.00pm - 9.00pm

  இஸ்லாம் @786

  இலங்கையில் நடந்த சம்பவங்கள்

  – கஷீதா

 • 9.00pm - 12.00am

  பிறைவானம்

  – கவிதை

  – தொலைபேசி அழைப்புகள்

  – பயான் – ஒரு மணித்தியாலம்

  – கஷீதா

 • 12.00am - 3.00am

  விடியும்வரை

  – தொலைபேசி அழைப்புகள்

  – கஷீதா

 • 3.00am - 5.00am

  தீன் ஒலி

  சன்மார்க்க சொற்பொழிவு
 • 5.00am - 7.00am

  பூ பூக்கும் நேரம்

  – கிறாஆத்

  – நற்சிந்தனைகள்

  – நபிமொழி

  – கஷீதா

 • 7.00am - 10.00am

  வார இறுதி SERENDIB

  – சுற்றுள்ள விளையாட்டுலகம்

  – தொலைபேசிஅழைப்புகள்

  – கஷீதா

 • 10.00am - 1.00pm

  சிறகடிக்கம் சிட்டுகள்

  – மணித்தியாலசெய்தி

  – சிறுவர் பாடல்கள்

  – சிறுவர் கதைகள்

 • 1.00pm - 3.00pm

  இஸ்லாமிய நேசம்

  அனர்த்தங்கள்

  – பயான் – ஒருமணித்தியாலம்

  – கஷீதா

 • 3.00pm - 6.00pm

  அறிவுச் சோலை

  – கேள்வி பதில்

  – கஷீதா

 • 6.00pm - 9.00pm

  சோலைத் தென்றல்

  – பேட்டி

  – அறிவும் அதிக்ஷ்டமும்

  – கஷீதா

  – தொலைபேசிஅழைப்புகள்

 • 9.00pm - 12.00am

  விடுமுறை விருந்து

  – தொலைபேசிஅழைப்புகள்

  – பொழுது போக்கு

  – கஷீதா

 • 12.00am - 3.00am

  விடு முறை

  – தொலைபேசிஅழைப்புகள்

  – கஷீதா

  – நகைச்சுவை

 • 3.00am - 5.00am

  தீன் ஒலி

  சன்மார்க்கசொற்பொழிவு

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Google+
http://serendibfm.lk/line-up
Pinterest
INSTAGRAM