செரெண்டிப்  எப் எம் நேயர்களுக்கான சந்தோஷமான செய்தி . நீங்களும் சிறுகதை எழுதக்கூடியவரா ? உங்கள் திறமைக்கு களம் தருகிறோம் நாம் …. உங்கள் ஆக்கங்களைஅனுப்பி வையுங்கள் எங்கள்  முகவரிக்கு,,,,, email. fmserendib@gmail.com தபால் முகவரி 18/A kelankaduwa place, 1st chappal lane, wellawaththa, colombo 6.  

Read More