செரெண்டிப்  எப் எம் நேயர்களுக்கான சந்தோஷமான செய்தி .

நீங்களும் சிறுகதை எழுதக்கூடியவரா ?

உங்கள் திறமைக்கு களம் தருகிறோம் நாம் …. உங்கள் ஆக்கங்களைஅனுப்பி வையுங்கள் எங்கள்  முகவரிக்கு,,,,,

email. fmserendib@gmail.com

தபால் முகவரி

18/A

kelankaduwa place,

1st chappal lane,

wellawaththa,

colombo 6.

 

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.